vadehavet-faskiner

Naturoplevelser på Mandø

Foto: VisitRibeEsbjerg

Marskøen Mandø ligger midt i Nationalpark Vadehavet, og har status som
vildt- og naturreservat. Året rundt er der mange naturoplevelser på Mandø.
I yngle- og træktiden er øen et paradis for fugleelskere, og
lyngen blomstre violet i foråret.

Om sommeren kan man se sæler, bade og samle rav på sandbanken Koresand. Efteråret byder på Sort Sol, og vinteren lokker med østerssafari.

Sælsafari i Vadehavet

Oplev sælerne i Vadehavet i deres naturlige omgivelser

Østerssafari i Vadehavet

Pluk stillehavs-østers i Vadehavet

Turbåd Mandøpigen

Turfærgen Mandøpigen er fladbundet og relativ let og kan derfor ubesværet glide hen over fladvandede områder, og samtidig ligge stabilt i de dybe tidevandsstrømme, som gennemskærer Vadehavet.

Mandø på hesteryg

En ridetur over havbunden i Nationalpark Vadehavet til Mandø er en unik oplevelse man sent vil glemme. Ture rundt på øen og den store sandbanke Koresand byder på fantastiske oplevelser for hest og rytter. Om turen går over havbunden til Mandø eller ud til sandbanken Koresand, så er det vi...

Fugleliv på Mandø

Træktiden i foråret og efteråret er de bedste tidspunkter for at observere fugle i Vadehavet. De bedste steder på Mandø for fugleobservationer er ved Skællebankerampen, Slusen og Sønderrampe. Indtil midten af juni er ynglesæsonen på sit højeste, og færdsel på strandengenes forland bør derf...

Bademuligheder på Mandø

I højsæsonen kan man deltage i ture til højlandet/sandbanken Koresand med traktorbussen. Her findes en herlig sandstrand, hvor man kan bade og måske endda finde rav. Er man lokal kendt og har kendskab til tidevandet, er det også muligt at bade sydvest for Mandø stik vest ud for stormflodss...

Koresand

Koresand er en ca. 30 km2 stor sandbanke i Vadehavet sydvest for Mandø, som strækker sig mod syd til Juvre Dyb ved Rømø. Koresand er er nutidigt eksempel på et højsand i vækst hen imod en mulig udvikling af en barriere-klitø. Sandbanken overskylles ved storm, hvilket hindrer vækst af plant...

Flora på Mandø

Floraen på Mandø bære præg af at vegetationen skal hamle op med vestenvinden, som ofte regere i det flade landskab. Men trods det finder man et spændende udvalg af planter indenfor såvel som udenfor diget. Tætblomstrende Hindebæger også kaldet Mandø Lyng er nok den plante de fleste best k...

Mandø på cykel

På Mandø er der gode muligheder for vandre- eller cykelture, hvorved man får et indtryk af øens særlige natur og dyreliv. Farvede pæle langs vejene markerer 6 forskellige ruter, og såvel farve som længde på hver rute er angivet på kortet. Cykler kan lejes både på Mandø og i Ribe. Det kan i...

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er dansk natur i verdensklasse. Her findes et spektakulært dyreliv, og områdets betydning rækker langt ud over Danmarks grænser.