Sneum Digesø - fuglelokalitet

Foto: (evt. genbrug) VisitEsbjerg
Attraktioner
Naturområder
Vadehavet er Danmarks vigtigste vådområde for trækkende og ynglende fugle, globalt set regnes Vadehavet blandt de vigtigste områder for trækkende fugle.
Adresse

Sneum Digesø

6731 Tjæreborg

Kontakt

I 1992 blev det bestemt, at Darum-Tjæreborg Diget fra 1929 skulle repareres og forstærkes. Den klæg (fed lerjord), der skulle bruges, blev gravet op i engene bag diget.

Som erstatning for de tabte naturværdier på forlandet vedtog amtet, at gravningen af klæg bag diget skulle ende med, at der blev skabt en fuglevenlig sø. Hermed blev 55 ha af Allerup Enge fredet, og området er nu udlagt som fuglereservat.

Sneum Digesø ligger som nærmeste nabo til Darum-Tjæreborg diget, Sneum Å udløbet og Vadehavet. Tæt ved ligger hytterne ved Sneum Sluse. Søen består af mange lavvandede partier med flere øer, mange tanger og vige. Vådområdet er på ca. 20 ha. Søen er indhegnet for at give fuglene fred og ro om med henblik på afgræsning af området.

Ved P-pladsen er der borde og bænke og informationstavler om området.

Adresse

Sneum Digesø

6731 Tjæreborg

Facilities

Informationstavle

Toilet

Marsk

Borde og bænke

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af