Vægtersang

Foto: VisitRibeEsbjerg
Service og information
Øvrig turistinformation
Adresse

Torvet 3

6760 Ribe

Hov vægter! Klokken er slagen 9.
Nu skrider dagen under,
og natten vælder ud.
Forlad for Jesu vunder
vor synd, o milde Gud!
Bevare kongens hus,
samt alle mand
i disse land
fra fjendens vold og knus!

Hov vægter! Klokken er slagen 10.
Om du vil tiden vide,
husbonde, pig' og dreng,
da er det på de tide,
man føjer sig til seng.
Befal dig Herren fri!
vær klog og snild!
vogt lys og ild!
Vor klokk' er slagen ti.

Hov vægter! Klokken er slagen 11.
Gud Fader os bevare,
de store med de små!
Hans hellig' engleskare
en skanse om os slå!
Selv vogte byen vel
vort hus og hjem
har han i gemm',
Vor ganske liv og sjæl!

Hov vægter! Klokken er slagen 12.
Det var ved midnats tide,
vor frelser han blev født,
til trøst al verden vide,
som ellers var forødt.
Vor klokk' er slagen tolv!
med tung' og mund,
af hjertens grund
befal dig Gud i vold!

Hov vægter! Klokken er slagen 1.
Hjælp os, o Jesu kære!
Vort kors i verden her
tålmodelig vi bære!
Der er ej hjælper fler'
Vor klokk' er slagen et.
Ræk os din hånd,
o frelsermand!
Så vorder byrden let.

Hov vægter! Klokken er slagen 2.
Dig, milde Jesu lille,
som, mig til salighed,
i mørket fødes ville,
ske pris i evighed!
Du værdig Helligånd,
oplyse mig
evindelig,
at jeg dig skue kan.

Hov vægter! Klokken er slagen 3.
Nu skrider natten forte,
og dagen stunder til.
Gud, lad dem blive borte,
som os bedrøve vil!
Vor klokk' er slagen tre.
O Fader from,
vend du os om!
Din nåde os betee!

Hov vægter! Klokken er slagen 4.
Dig, evig Gud ske ære
i høje himmelkor,
som vægter ville være
for os på jorden bor.
Det ringer nu af Vagt!
For natten god
fald Gud til fod,
tag tiden vel i agt!

Tekst: Thomas Kingo
Melodi: Thomas Laub

Adresse

Torvet 3

6760 Ribe

Sidst opdateret af